ΜΑΡΚΗΣ Θ & ΣΙΑ ΕΕ – DAIKIN MASTER DEALER
ΔΩΔΩΝΗΣ 65-67 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 452 21
Τηλ: 2651044000
Fax: 2651044300
Email: info@markis.gr